Konstruktion af WiFi antennen...
WiFi antenne
Indledning
Konstruktion af antennen
Afprøvning af antennen
Downloads...
Tilbage til...
Projekt kataloget
ibrefer.dk
For at komme i gang med konstruktionen af WiFi antennen, startede jeg mit antenne program. Det er et meget enkelt program. Der er kun 4 design step, så har man alt hvad man skal vide for at kunne konstruerer sin antenne.

Først angiver man den frekvens, som antennen skal bruges ved. Her kan du enten vælge at bruge kanal-nummer eller indtaste frekvensen direkte. Da programmet oprindeligt et tænkt anvendt til antenner i VHF og UHF området, så er jeg nød til at indtaste frekvensen 2,4 GHz.

Så skal man vælge antallet af elementer, som antennen skal bestå af, og afstanden imellem disse...
Jeg har valgt at lave antennen med 7 elementer, da det giver den højste forstærkning. Det betyder samtidig også at der stilles lidt større krav til at få vendt antennen rigtigt mod routeren.


Til sidst vælger man hvilken dipol man ønsker at bruge...
Jeg vælger her almindelig dipol.


Nu er der blot tilbage at beregne antennen. Når det er gjort man man udskrive antenne specifikationerne. Du kan se denne udskrift her.
Nu er det kun at følge anvisningerne...

Man kan fremstille antennen i aluminium eller kobber, da disse materialer er gode elektriske ledere. Men jeg havde kun noget messing til rådighed, så det har jeg brugt i dette tilfælde. Messing er en legering af kobber og zink og det anvendes f.eks. til stikpropper, så jeg havde en fornemmelse af at det nok kunne bruges. Jeg gik på nettet for at undersøge om man brugte messing til antenner og fandt ud af, at det bruges til antenner indenfor den maritime verden. Det gav mig en god fornemmelse af at messing nok kunne bruges.

Først gik jeg i gang med at konstruere dipolen. Den skal jo være isoleret fra resten af antennen, så her fandt jeg en klods af kunststof (plastik). Da jeg havde noget 4mm messingstang til rådighed til elementerne, så borede jeg et 4mm hul igennem klodsen tæt ved kanten. Derefter sleb jeg fordybning i bommen (en 6mm x 10mm messingstang  - øverst i billedet herunder). Ideen var at tilpasse plastikklodsen så den passede ned i fordybningen i bommen og så dipolen kom ned i et niveau under bommens øverste kant. Det skal jo være sådan at de resterende elementer kan bores i bommen og komme til at ligge på linie (niveau) med dipolen.Efter at have boret et 4mm hul nær kanten på plastikklodsen, så borede jeg to 8,5mm huller ned i klodsen ovenfra (ikke helt igennem). Det ene hul er placeret således at det netop krydser det 4mm hul, der går igennem klodsen på den anden led.
Dipolens to stykker gøres nu klar til at blive monteret. Først borede jeg et 1,2mm hul ned i dipolen fra enden (A), så savede jeg med nedstryger en rille hen over hullet (B). Efter at have placeret dipolen i plastikklodsen, kunne jeg indsætte det vinkelrette kontakt-spyd fra molex stikket i det hul jeg havde boret i dipolen (C). Derefter blev kontakt-spydet loddet fast på dipolen (i rillen) og skubbet sammen så jeg igen kunne monterer den hvide plastikkappe, som jeg havde taget kontakt-spydene ud af tidligere. Molex stikket kan du se på billedet herover til højre for plastikklodsen.Efter at have tilpasset plastikklodsen til antennens bom, målte jeg afstanden ud til de andre elementer på antennen og gjorde klar til boring af 4mm huller hertil. Da hullerne var boret og elementerne placeret, så blev de til sidst loddet, så de ikke rykkede sig.

Herunder finder du nogle billeder af den færdige WiFi antenne.

[WiFi antennen 1] [WiFi antennen 2] [WiFi antennen 3] [WiFi antennen 4] [WiFi antennen 5]


Nu skal den færdige antenne afprøves det kan du læse om her.