Indledning...
PicBurnII
Indledning
Konstruktion
Afprøvning
Downloads...
Tilbage til...
Projekt kataloget
ibrefer.dk

Programmering af PIC16Fxxx fra Microchip

Da en del af de små projekter du finder her i rodekassen, basserer sig på at man kan programmerer en microcontroller. har jeg valgt at lægge dette lille projekt ind her. Projektet handler om en programmeringsenhed til microcontrollere fra Micochip i serien PIC16Fxxx.
Man kan selvfølgelig bare købe sådan en enhed, men det er nu sjovere at lave den selv og så er det også billigere!

Dette projekt begrænser sig til at overfører en HEX-fil til selve microcontrolleren. Sådan en HEX-fil får man, når man har oversat sin kode (sit program) med en compiler. Compiler og udviklingsmiljø kan hentes gratis hos Microchip.
HEX-filen er en beskrivelse af de instruktioner, som microcontrolleren skal udfører. Det format som HEX-filen har er det man kalder en Intel HEX-fil standard (En beskrivelse af denne standard finder du i Download sektionen). I virkeligheden består filen af ASCII-karakterer - altså det man vil kalde en ren tekst-fil. Grunden til dette er, at den derved vil være lettere at overfører til programmeringsenheden fra en computer.

Denne overførsel fra computer til programmeringsenhed er traditionelt foregået serielt via en serielport (RS232C), men da mange computere i dag ikke længere er udstyret med en serielport. Så er jeg i dette projekt gået en anden vej. Jeg vil bruge en USB-port til formålet.

Så min programmeringsenhed skal have følgende egenskaber:

  • Overholde IntelHex fil-formatet.

  • Overfører filer via USB

  • Overholde programmerings specifikationerne for PIC16Fxxx serien.

  • Kunne læse programkoden fra en PIC16Fxxx (med henblik på kopiering)

  • Kunne verificerer at et program er læst rigtigt over i microcontrolleren.

  • Kunne slette indholdet af en microcontroller.

Du kan se hvordan jeg har konstrueret denne programmeringsenhed her.