Curriculum Vitæ
Profil
Lidt om...
Curriculum Vitæ
Kontakt mig
Interesser
Tegning
Formgivning
Trekkies
Formel 1
NFL
Øl er godt
Vil du se min bandit?
Rodekassen...
Projekt katalog
Links
De interessante og nyttige

Teoretisk baggrund

1984 Adgangseksamen til danske teknika fra Odense Teknikum

1987 Teknikumingeniør fra Odense Teknikum
Retningsbetegnelse: Elektro-
Liniebetegnelse: Svagstrømsteknik

1996 Pædagogikum

1998 Tildeling af akademisk titel som Diplomingeniør


Praktisk baggrund

1982 Elektriker-uddannelse hos Fr. Madsen i Odense

1988 Ingeniør hos Industri Automatik i Odense: Industri Automatik var et lille elektronik-firma. Her stod jeg for udviklingsarbejdet af logik/processor-styringer til automation, interface m.m. Mit arbejde formede sig normalt således, at jeg fulgte mine projekter fra ide/kundeønske over udvikling, dimensionering og design til afprøvning, indkøring og aflevering af det færdige produkt til kunden.

1988 Konsulentopgave for Verner Aagaard aps i Odense: Dette var et 3-måneders projekt hvor der skulle udvikles et hybrid-filter til digital billedbehandling. Mit indsatsområde var her især den matematiske kredsløbsanalyse og filterbeskrivelsen. Hertil udviklede jeg programmer, der kunne reducere matricer, så de var til at regne på.

1989 Ingeniør i El-afd. På KJ maskinfabriken a/s i Esbjerg: Mine primære funktioner her var: projektering, ordreudskrivning, kontrol, test og idriftsættelse af leveret udstyr. Det skal her nævnes at virksomheden fremstiller et højt specialiseret maskinprogram til den grafiske industri og til kødbranchen. Til styring anvendes PLC’er og PC’er.

1989 Udviklingsingeniør hos Buanco Electronic a/s: Her arbejdede jeg i et team, der udviklede microprocessor-baserede løsninger til specielle kundeopgaver. Her kan bla. nævnes automatiske fodersystemer til kvæg, hvor fodermængden til det enkelte individ reguleredes udfra bla. mælke produktion m.m.

1992 Underviser på Svendborg Tekniske Gymnasium (HTX): Her var jeg ansat som underviser/vejleder hvor jeg bla. har undervist i: fysik, matematik, informationsteknologi, programmering, teknik og teknologi på alle gymnasiale niveauer (C, B og A). Der udover udviklede jeg et lille embedded udviklingsmiljø (baseret på PIC16F84) til undervisningsbrug. Endvidere har jeg deltaget i faglig og fagdidaktisk udvikling af forskellige fag indenfor det tekniske gymnasiums regi.

1999 Adjunkt på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

2002 Lektor på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

2007 Lektor ved Syddansk Universitet - Det tekniske Fakultet - Mærsk Instituttet

Her er jeg ansat som underviser/vejleder. Jeg har igennem tiden undervist i følgende fag:

  • Computerarkitektur CMP (civilingeniørstuderende)
  • Operativsystemer OPS (civilingeniørstuderende)
  • Computerarkitektur E-CMP 1 (diplomingeniørstuderende)
  • Operativsystemer E-OPS 1 (diplomingeniørstuderende)
  • Digitalteknik E-DIG1 (diplomingeniørstuderende)
  • Computere, operativsystem og processer IT-COP (IT-Diplomingeniør efteruddannelse)

Her udover har jeg været vejleder på diverse afgangsprojekter, semesterprojekter og projekter for udenlandsstuderende.
Sideløbende med disse aktiviteter har jeg udviklet et embedded system, der bygger på AM186ER processoren. Denne processor fra AMD har en Intel-kompatibel opbygning. Jeg har stået for opbygning og design, programmering af systemets boot-monitor og programmer til PC-siden samt dokumentation. Systemet tilbyder en begrænset DOS-funktionalitet, hvilket gør det muligt at skrive programmer hertil i udviklingsmiljøer, der primært retter sig mod DOS-baserede PC-miljøer. Systemet som vi i dag kalder IOT186KIT, anvendes både i afgangsprojekter, semesterprojekter og projekter for udenlandsstuderende. Vi anvender sprogene C, C++ og assembler.
Typiske projekter og øvelser er f.eks. at skrive små operativsystemer og drivere til hardware.
Siden har jeg og en kollega. Designet et netkort til systemet (IOT186NET). Dette giver os mulighed for at lave projekter, der også omfatter kommunikation (TCP/IP o.s.v.).


Kurser (der kan dokumenteres)

1997 Singlechip-processor programmering (39 lektioner)

1998 Frontpage 98 Introduktion (2 dage)

1998 Frontpage 98 Videregående (2 dage)

2003 Supermax ECAD basic Training (4 dage)

2004 E-ECP1 Programmering i C til indlejrede Systemer (4 ECTS)